นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวสรรหาบุคคล

ประกาศ เรื่อง แจ้งกำหนดห้องสอบในการสรรหาและเลือกสรรฯ (เฉพาะตำแหน่ง) ตำแหน่ง คนงานทะเบียนราษฎร

     ตามที่ เทศบาบนครลำปาง ได้ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ สรรหาบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง โดยกำหนดสถานที่สอบข้อเขียน ตำแหน่ง คนงานทะเบียนราษฎร ณ สนามสอบโรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) ในวันที่ 15 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 9.00 -11.00 น. ไปแล้วนั้น

    บัดนี้ เทศบาลนครลำปาง ขอประกาศ เรื่อง แจ้งกำหนดห้องสอบในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง (เฉพาะตำแหน่ง) ตำแหน่ง คนงานทะเบียนราษฎร เพิ่มเติม

 

 

ตามเอกสารแนบท้ายนี้