เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

ดร.สมเกียรติ  อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ “การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรมของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21” พร้อมด้วย น.ส.ณพัภรชญาธ์ สุวรรณเนตร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) และคณะครูให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริง การบริหารจัดการโรงเรียนให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตามยุทธศาสตร์มาตรฐานการศึกษาที่ตั้งไว้ และเข้าเยี่ยมชมตัวอย่างผลงานหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมที่ได้รับรางวัล เหรียญทองแดงระดับประเทศ จากคุรุสภา เรื่องการจัดการเรียนรู้ด้านแผน PLA ในวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21