นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงทางเท้า ถนนบุญวาทย์ (ค่ายทหาร) ฝั่งตรงข้ามร้านอาหารตาลเดี่ยว ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๑๑๙ ถึงบ้านเลขที่ ๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)