นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงถนนพหลโยธิน ซอยข้างบ้านเลขที่ ๑๓๘/๑๐๓ ถึงบ้านเลขที่ ๑๔๒/๓๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)