เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมให้ความรู้การบริหารสมองป้องกันภาวะสมองเสื่อม แก่ผู้สูงอายุ ชุมชนนาก่วมใต้

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ “การบริหารสมองป้องกันภาวะสมองเสื่อม” ซึ่งเป็นโครงการที่เทศบาลนครลำปาง ร่วมกับ อสม.ชุมชนนาก่วมใต้ จัดขึ้นเพื่ออบรมสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันภาวะสมองเสื่อมให้กับผู้สูงอายุ ในชุมชนนาก่วมใต้ จำนวน 100 คน โดยมีนางสุภาศรี ธรรมสรางกูร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลลำปางเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา ณ วัดนาก่วมใต้ จ.ลำปาง

อบรมให้ความรู้การบริหารสมองป้องกันภาวะสมองเสื่อม แก่ผู้สูงอายุ ชุมชนนาก่วมใต้