นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนบ้านดง ซอยข้างบ้านเลขที่ ๖๘ ถึงถนนบ้านดงพัฒนา ข้างบ้านเลขที่ ๖/๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)