นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกวดราคา

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)