นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวสรรหาบุคคล

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรฯ ในการทดสอบสมรรถนะด้านคุณสมบัติส่วนบุคคลอื่น (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง คนงานทะเบียนราษฎร

       เทศบาลนครลำปาง ได้ดำเนินการทดสอบสมรรถนะด้านความรู้ฯ และความสามารถหรือทักษะเฉพาะ (การทดสอบข้อเขียน) ตำแหน่ง คนงานทะเบียนราษฎร

ในวันที่ 15 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) ไปแล้วนั้น

      บัดนี้ เทศบาลนครลำปาง ขอประกาศฯ  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในการทดสอบสมรรถนะด้านคุณสมบัติส่วนบุคคลอื่น

(สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง คนงานทะเบียนราษฎร  ในวันที่ 25 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ ชั้น 4 อาคารสำนักการช่าง-กองคลัง

เทศบาลนครลำปาง

       *****ตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาที่กำหนดไว้ ตามเอกสารแนบท้ายนี้