เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ดนตรี ลีลาศ เพื่อสุขภาพ

บรรยายกาศกิจกรรม "ดนตรี ลีลาศ เพื่อสุขภาพ" ประจำเดือนมกราคม 2559 ในวันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2559 ตั้งแต่เวลา 18.00-22.น ณ ข่วงนคร เทศบาลนครลำปาง