เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลนครลำปาง ขออภัยในความไม่สะดวก

นายวสันต์ สุวรรณวงค์ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง สำนักการช่าง เทศบาลนครลำปาง แจ้งว่าเทศบาลนครลำปาง ได้ดำเนินงานวางท่อบริเวณแยกเพ็ญทรัพย์ บัดนี้ สามารถเปิดถนนด้านโรงแรมคิมซิตี้ให้รถวิ่งได้เป็นปกติแล้ว แต่ในขณะเดียวกันได้เริ่มขุดวางท่อบริเวณหน้าร้านลักกี้พลาซ่า โดยประสานงานกับเจ้าหน้าที่จราจรให้ช่วยอำนวยความสะดวก เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ และจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จให้เร็วที่สุด จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชนโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางนี้ในช่วงเวลาเร่งด่วนด้วยจักขอบ คุณยิ่ง

เทศบาลนครลำปาง ขออภัยในความไม่สะดวก