เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการมหกรรมอนามัยดี ชีวีมีสุข เพื่อคืนความสุขให้กับประชาชน เทศบาลนครลำปาง ปี 2559

กำหนดการจัดกิจกรรมโครงการมหกรรมอนามัยดี ชีวีมีสุข เพื่อคืนความสุขให้กับประชาชน เทศบาลนครลำปาง ปี 2559

วันที่ 19 – 20 มกราคม 2559  ณ สวนสาธารณะเขลางค์ เทศบาลนครลำปาง
****************************

วันที่ 19 มกราคม 2559
09.00 – 18.00 น. - ประชาชนชมบูธนิทรรศการและรับบริการด้านสุขภาพของหน่วยงานและชุมชน
• วัดความดัน,วัดค่า BMI,แนะนำให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ,ตรวจสาร
ปนเปื้อน,สารพิษในเลือด
• จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์/OTOP และสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
15.00 – 16.00 น. - ลงทะเบียนประกวดแกว่งแขนประกอบเสียงเพลง
16.00 – 19.00 น. - พิธีเปิดกิจกรรมการประกวดแกว่งแขนประกอบเสียงเพลง
• กล่าวเปิดโครงการโดย  (นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง)
• กล่าวรายงานโดย  (นายพงค์กร รัตนประเวศน์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
- เริ่มแข่งขันแกว่งแขนประกอบเสียงเพลงทีมโรงเรียน รอบละ 4 ทีม
- เริ่มแข่งขันแกว่งแขนประกอบเสียงเพลงทีมชุมชน

วันที่ 20 มกราคม 2559
09.00 – 18.00 น. - ประชาชนชมบูธนิทรรศการและรับบริการด้านสุขภาพของหน่วยงานและชุมชน
• วัดความดัน,วัดค่า BMI,แนะนำให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ,ตรวจสารปนเปื้อน,สารพิษในเลือด
• จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์/OTOP และสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
16.30 – 17.30 น. - พิธีเปิดโครงการมหกรรมอนามัยดี ชีวีมีสุข เพื่อคืนความสุขให้แก่ประชาชน เทศบาลนครลำปาง ปี 2559
- กล่าวรายงานโดยนายกเทศมนตรีนครลำปาง (นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง)
- กล่าวเปิดโครงการโดยผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง (นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง)
- ประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดแกว่งแขนประกอบเสียงเพลงให้กับชุมชน และโรงเรียนที่ชนะการประกวด
- ผู้บริหารถ่ายรูปหมู่ร่วมกับตัวแทนผู้แข่งขันทุกทีม
- ประธานในพิธี และหัวหน้าส่วนราชการ (ผอ.โรงพยาบาลลำปาง,ผอ.โรงพยาบาลมะเร็ง,นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง,ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง,ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32,สถาบันการพลศึกษาจังหวัดลำปาง)ร่วมออกกำลังกายโดยการแกว่งแขนประกอบเสียงเพลง ข้างล่างเวทีด้านหน้าพร้อมประชาชนที่มาร่วมงานจำนวน 2,000 คน (ประมาณ 30 นาที) นำออกกำลังกายโดย (นายประยุทธ ศรีกระจ่าง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขเกาะคาและทีมงาน) 

- การแสดงของนักเรียน 1 ชุด
17.30 – 18.00 น. - คณะผู้บริหารเทศบาลนครลำปาง นำทีมผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ชมบูธนิทรรศการ และรับบริการด้านสุขภาพของหน่วยงานและชุมชน
18.00 – 18.30 น. - โชว์กิจกรรมออกกำลังกายประกอบเสียงเพลงของชมรมรักษ์ในหลวง
18.30 – 19.00 น. - การแสดงของนักเรียน 1 ชุด
- พิธีปิด