เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

MOU นับ 1 สายไฟลงใต้ดินถนนบุญวาทย์

เทศบาลนครลำปาง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค MOU นับ 1 สายไฟลงใต้ดินถนนบุญวาทย์ ตั้งเป้า 9 เดือนแล้วเสร็จ เพื่อคนลำปาง ในวันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2559 เทศบาลนครลำปาง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมกันลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) โครงการก่อสร้างระบบเคเบิลใต้ดิน บริเวณถนนบุญวาทย์ โดยมีนายปัญญา เล่าชู รองผู้ว่าการก่อสร้างและบริหารโครงการ ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง นายรชต ดีอารมณ์ ผู้อำนวยการกองจัดการโครงการ และนายพิชิต โมกศรี ปลัดเทศบาลนครลำปาง ร่วมลงนาม โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานสังกัดเทศบาลนครลำปาง ร่วมถึงพี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนจังหวัดลำปาง ร่วมเป็นสักขีพยานกว่า 300 คน ณ บริเวณลานด้านหน้าอาคารพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง (มิวเซียม ลำปาง) นายปัญญา เล่าชู รองผู้ว่าการก่อสร้างและบริหารโครงการ กล่าวว่า “ปัจจุบันในเมืองท่องเที่ยวหลายเมืองในประเทศไทย มักมีสายไฟพันกันรกรุงรัง ดูแล้วไม่สวยงามไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย บดบังทัศนียภาพอันสวยงาม สร้างความอันตรายให้กับประชาชนผู้สัญจร อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ลุกลามได้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงร่วมกับเทศบาลนครลำปาง ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) โครงการก่อสร้างระบบเคเบิลใต้ดิน โดยมีแผนดำเนินการก่อสร้างบริเวณถนนบุญวาทย์ ระยะทาง 1.46 กิโลเมตร ใช้งบประมาณรวมกว่า 90 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นงบประมาณจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 50 ล้านบาท และจากเทศบาลนครลำปาง 40 ล้านบาท โดยใช้เวลาดำเนินการก่อสร้างประมาณ 9 เดือน คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2560”

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง กล่าวว่า “เทศบาลนครลำปาง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจหลักในการบริหารจัดการสาธารณูปโภคพื้นฐาน เพื่อให้บริการแก่ประชาชนให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม และปลอดภัย ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่ และชุมชนน่าอยู่ จึงตกลงร่วมกันดำเนินงานโครงการบูรณาการระบบสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐาน ถนนบุญวาทย์ ตั้งแต่บริเวณข่วงนคร ถึงแยกถนนช้างเผือก (โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นแบบเคเบิลใต้ดิน บริเวณถนนบุญวาทย์) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 ถึง 2561) โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน เป็นสำคัญ"

"ผมขอขอบพระคุณพี่น้องสื่อมวลชน พี่น้องประชาชน ที่ช่วยกันผลักดันโครงการนี้ให้เกิดขึ้นจริง ในวันที่ 5 กันยายน 2559 นี้ เราจะเริ่มนับ 1 ในการนำสายไฟลงใต้ดินบริเวณถนนบุญวาทย์เป็นถนนสายแรกของจังหวัดลำปาง การดำเนินการก่อสร้างในอีก 9 เดือนหลังจากนี้ แน่นอนว่าอาจมีปัญหาต่าง ๆ เกิดขึ้นทั้งด้านการจราจร ความไม่สะดวกในการใช้ชีวิตประจำวัน ผมจึงขออภัยและขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนมาในที่นี้ ปัญหาเหล่านี้จะถือเป็นบทเรียนที่เราจะต้องเรียนรู้และต้องช่วยกันแก้ไข เป็นบทเรียนที่สำคัญในการดำเนินโครงการนำสายไฟลงใต้ดินบนถนนเส้นอื่น ๆ ต่อไปในอนาคต และหลังจากนั้นจังหวัดลำปางจะมีแต่ถนนที่สวยงาม เป็นที่เชิดหน้าชูตาอย่างแน่นอน” ดร.กิตติภูมิ กล่าว

MOU นับ 1 สายไฟลงใต้ดินถนนบุญวาทย์