นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวสรรหาบุคคล

ประกาศ เรื่อง ผู้ขาดคุณสมบัติการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจสำหรับผู้มีทักษะ ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

    เทศบาลนครลำปาง ขอประกาศฯ เรื่อง ผู้ขาดคุณสมบัติการสรรหาและเลือกสรรฯ ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 

 

 

 

ตามเอกสารแนบท้ายนี้