นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวสรรหาบุคคล

ประกาศการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลฯ

เทศบาลฯ ขอประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง
โดยให้ผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ในแต่ละตำแหน่ง ในลำดับที่ที่เทศบาลเรียกบัญชี (ตามประกาศท้ายนี้)
มารายงานตัว ณ ห้องงานบริหารทรัพยากรมนุษย์  อาคาร 7 (สำนักการช่าง - กองคลัง) ชั้น 3
ภายในวันที่ 11 กันยายน  2563  ในวันและเวลาราชการ