เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

"ถนนสายวัฒนธรรม"

บรรยากาศยามแลงตี้ "ถนนสายวัฒนธรรม" ซึ่งคราคร่ำไปด้วยผู้คนตี้มาเตียวแอ่วผ่อนคลายพร้อมด้วยก๋านจำหน่ายอาหาร ของตี้ระลึก สินค้าพื้นบ้าน และก๋านแสดงศิลปวัฒนธรรมของน้องๆ เยาวชนแหมตวยเจ้า

"ถนนสายวัฒนธรรม"