นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำถนนบ้านดง ซอยข้างบ้านเลขที่ ๖๘ ถึงถนนบ้านดงพัฒนา ข้างบ้านเลขที่ ๖/๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)