เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดตาม และควบคุมการทำงาน งานวางท่อ

ผอ.ส่วนการโยธา สำนักการช่าง เทศบาลนครลำปาง ติดตามและควบคุมการทำงานช่วงวันหยุดเสาร์ อาทิตย์นี้เพื่อเร่งดำเนินงานวางท่อแยกเพ็ญทรัพย์ให้เริ่มทำงานต่อได้แล้ว โดยวางแผนให้ผู้รับเหมาเทถนนคอนกรีตทับหล้งท่อฝั่ง รร.คิมซิตี้ให้เสร็จ ก่อนเปิดการจราจรได้เป็นปกติในวันจันทร์นี้ ทั้งนี้ ได้ใช้คอนกรีต fast setting (กำลังแข็งตัวเร็ว) ตามที่กำหนดได้มาตรฐานถูกต้อง

ติดตาม และควบคุมการทำงาน งานวางท่อ