เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

รณรงค์คัดแยกขยะรีไซเคิล

เจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครลำปาง ออกรณรงค์คัดแยกขยะรีไซเคิลเพื่อลดขยะจากแหล่งกำเนิด ณ ชุมชนพระธาตุนาก่วมเหนือ เมื่อวันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา.

รณรงค์คัดแยกขยะรีไซเคิล