นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกวดราคา

ร่างประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงาน เทศบาลนครลำปาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) รวม ๑๑ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)