นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาจ้างดูแลรักษาสวนสาธารณะ ๙ แห่ง และเกาะกลางถนนพหลโยธิน ๒ แห่ง จำนวน ๑๑ เดือน (๑ พฤศจิกายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)