นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตในโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลำปาง ๖ โรงเรียน จำนวน ๖ เดือน (ตั้งแต่ตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง