นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ล่องสะเปา จาวละกอน สัมผัสฮีตเก่าเล่าขานตำนานเมือง

กำหนดการจัดงานล่องสะเปาจาวละกอน ประจำปี 2563

วันที่ 30 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2563

เวลา 16.00 - 22.30 น. - การจำหน่ายสินค้า OTOP การแสดงดนตรีพื้นเมืองและอลังการโคมล้านนา ณ บริเวณถนนบ้านเชียงราย

- มหกรรมอาหารและสวนสนุกชุดใหญ่ ณ สวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา

- การจำหน่ายอาหาร (FOOD TRUCK) ณ ข่วงนคร

วันที่ 30 ตุลาคม 2563

เวลา 18.30 น. - การแสดงดนตรี ณ เวทีท่าน้ำสิงห์ชัย

วันที่ 31 ตุลาคม 2563

เวลา 18.30 น. - การแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ ณ เวทีท่าน้ำสิงห์ชัย

เวลา 19.00 น. - คณะกรรมการจัดงานและประธานในพิธีพร้อมกัน ณ ปะรำพิธีท่าน้ำสิงห์ชัย (ฝั่งโรงไฟฟ้าเก่า)

เวลา 19.30 น. - พิธีเปิดงานล่องสะเปาจาวละกอน ประจำปี 2563 ณ เวทีท่าน้ำสิงห์ชัย (ฝั่งโรงพยาบาลแวนแชนต์วูร์ด)

เวลา 20.00 น. - การประกวดสะเปาลอยน้ำ เริ่มปล่อยขบวนจากท่าน้ำวัดเกาะวาลุการาม

เวลา 21.30 น. - ประกาศผลการประกวดสะเปาลอยน้ำ