นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลนครลำปาง ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง และสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง ประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหานกพิราบถ่ายมูลสร้างความเดือดร้อน

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง มอบหมายให้ นายวิชญ์ศิคภัทร์ วงศ์มณี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข และงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ สำนักปลัด เทศบาลนครลำปาง ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง และสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง ร่วมประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหานกพิราบถ่ายมูลสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนบริเวณถนนป่าขาม โดยทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปางและสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 ได้ให้ข้อแนะนำในเรื่องของวิธีการแก้ปัญหานกพิราบอย่างหลากหลาย และมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกัน ทั้งนี้ในส่วนอำนาจหน้าที่ของเทศบาลฯ จะดำเนินการล้างทำความสะอาดบริเวณจุดที่ประชาชนร้องเรียน และประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่งดให้อาหารนกพิราบ เพื่อลดปริมาณนกพิราบ และแหล่งเพาะเชื้อโรคต่อไป เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมพุทธรักษา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครลำปาง