นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

นัดตรวจรับงานก่อสร้าง

ในวันอังคารที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. จะมีการตรวจรับงานก่อสร้าง งวดสุดท้าย (งานงวดเดียว) งานก่อสร้างปรับปรุงทางเท้า ถนนข้างสวนสาธารณะเขลางค์นคร (ฝั่งสวนเขลางค์แมนชั่น) ตั้งแต่สุดเขตรั้วอุทยานการเรียนรู้นครลำปาง ถึงถนนวังขวา ณ สถานที่ก่อสร้าง  โดย หจก.ซี.ซี.คอนซัลท์  เป็นผู้รับจ้าง