นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ เทศบาล 3 เยาวชนคนใฝ่ดีไม่มีเหล้าและสารเสพติด

นายพงค์กร รัตนประเวศน์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานเปิดกิจกรรม “โครงการ ท.3 เยาวชนคนใฝ่ดีไม่มีเหล้าและสารเสพติด” ซึ่งเทศบาลนครลำปาง ร่วมกับกลุ่มต้นกล้าอาสาลำปาง และเครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดลำปางจัดขึ้น เพื่ออบรมให้ความรู้และรณรงค์ป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพ ติดให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล) ไม่ให้เป็นนักดื่มแอลกอฮอล์หน้าใหม่และห่างไกลยาเสพติด โดยได้รับเกียรติจาก พระสาธิต ธีระปัญโญ ผู้อำนวยการสถาบันธรรมาภิวัฒน์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่เด็กนักเรียน ในวันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล)

 

โครงการ เทศบาล 3 เยาวชนคนใฝ่ดีไม่มีเหล้าและสารเสพติด