นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เทศบาลตำบลอู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ในการเข้าศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระ บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ของเทศบาลนครลำปาง และได้รับมอบของที่ระลึกจากนายรัชชัย วัฒนไกร นายกเทศมนตรีตำบลอู่ทอง ในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนเอเชียลำปาง

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เทศบาลตำบลอู่ทอง จ.สุพรรณบุรี