นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกวดราคา

ร่างประกวดราคาจ้างประดับตกแต่งสถานที่จัดงานด้วยระบบไฟฟ้า แสง สีและเครื่องเสียง เทศบาลปีใหม่นครลำปาง ประจำปี ๒๕๖๔ ฯลฯ