นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมเทคนิคการปั่นจักรยานด้วยความปลอดภัย

ดร.สมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการฝึกอบรม “หลักสูตรเทคนิควิธีการใช้จักรยานที่ถูกต้องและมีความปลอดภัย” ภายใต้โครงการ “เมืองคาร์บอนต่ำ เมืองจักรยาน เมืองรู้สู้ภัยพิบัติ สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน” โดยได้รับเกียรติจาก ร.ต.อ.สงคราม ทะตัน รองสารวัตรจราจร สถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง บรรยายพิเศษในหัวข้อกฎจราจร กฎแห่งความปลอดภัย การสร้างจิตสำนึกและวินัยจราจรในการใช้รถใช้ถนนด้วยความปลอดภัย รวมถึงการให้สัญญาณมือ ขณะขับขี่จักรยาน และได้มีการจัดบูธแสดงสินค้าจากผู้ประกอบการร้านจักรยานบรรเทิงและร้านลำปาง จักรยาน ในวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง

อบรมเทคนิคการปั่นจักรยานด้วยความปลอดภัย