นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาจ้างประดับตกแต่งสถานที่จัดงานด้วยระบบไฟฟ้า แสง สีและเครื่องเสียง ตามโครงการเฉลิมฉลองเทศกลางปีใหม่นครลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๒๕-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)