นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลำปาง จัดพิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ชมรมฯ

นางจันทร์สม เสียงดี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลำปาง ในฐานะประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลำปาง และคณะ จัดพิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลำปาง เพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 โดยได้รับเกียรติจาก นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีและร่วมบรรยายพิเศษเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีสมาชิกชมรมคนรักในหลวงฯ ทั่วภาคเหนือ ร่วมกิจกรรมกว่า 700 คน ในวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2559 ณ อาคารบุญชูตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลำปาง จัดพิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ชมรมฯ