นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนเลียบแม่น้ำวังฝั่งซ้าย ตั้งแต่บริเวณใต้สะพานพัฒนาภาคเหนือ ถึงบ้านเลขที่ ๕๖/๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)