เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน

ดร.สมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน หลักสูตร “การอบรมผู้จัดการศูนย์ดิจิทัลชุมชน” ซึ่งเป็นโครงการภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลในระดับชุมชน ให้สามารถใช้ประโยชน์ในการดำรงชีพ การประกอบอาชีพและการศึกษา โดยมีตัวแทนจากศูนย์ ICT ใน 17 จังหวัดภาคเหนือ ร่วมอบรมกว่า 120 คน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายอิทธิ ทุ่งเก้า นายกสมาคมบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดลำปาง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม ในวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2559 ณ ห้องวังธาน โรงแรมรีเจนท์ ลอจ์ด ลำปาง

อบรมโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน