นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมประกวดร้องเพลงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในงาน“วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560”

ขอเชิญร่วมประกวดร้องเพลงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในงาน“วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560”

ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 ณ สวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา จำนวน 2 รุ่น ได้แก่
- รุ่นไม่เกินอายุ 7 ปี (เกิดตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นไป)
- รุ่นอายุไม่เกิน 7-12 ปี (เกิดระหว่าง พ.ศ.2547-2552)

รางวัลการประกวด ดังนี้
ชนะที่ 1 เงินรางวัล 1,000 บาท
ชนะที่ 2 เงินรางวัล 800 บาท
ชนะที่ 3 เงินรางวัล 600 บาท
ชมเชย เงินรางวัล 300 บาท

หลักฐานสมัคร ได้แก่ สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรูปถ่ายขนาด 4x6 นิ้ว สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง จำนวน 1 ชุด สมัครได้ที่ สำนักการศึกษา ชั้น 2 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โทร 054 237237 ต่อ 3207-9 กิจกรรมที่น่าสนใจภายในงาน ได้แก่ การแสดงความสามารถบนเวที กิจกรรมระบายสีตุ๊กตาปูนปาสเตอร์ กิจกรรมการประดิษฐ์พวงกุญแจ กิจกรรมมัจฉาพาเพลิน ห้องสมุดเคลื่อนที่ และกิจกรรมแจกของขวัญของรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้แก่เด็กและเยาวชน ได้แสดงความสามารถที่สร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพ กาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้กับเด็กที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีต่อไป สำนักการศึกษา เทศบาลนครลำปาง จึงขอเชิญชวนน้อง ๆ หนู ๆ พ่อแม่ผู้ปกครอง ร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ ที่เทศบาลนครลำปางได้จัดเตรียมไว้ให้ ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป ณ สวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา จังหวัดลำปางค่ะ