เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ชุมชนกาดกองต้าเหนือ ชุมชนผู้สูงอายุสุขภาพดี

กองทุนหลักประกันสุขภาพ (ระดับท้องถิ่น) เทศบาลนครลำปาง ร่วมกับกลุ่มผู้สูงอายุ ชุมชนกาดกองต้าเหนือ จัดโครงการผู้สูงอายุสุขภาพดี ประจำปี 2559 โดยได้รับเกียรติจากนางสุภาศรี ธรรมสรางกูร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลลำปาง เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ โรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ และได้ทำการตรวจสุขภาพ วัดความดันให้กับผู้สูงอายุ ในวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ ชุมชนกาดกองต้าเหนือ เทศบาลนครลำปาง

ชุมชนกาดกองต้าเหนือ ชุมชนผู้สูงอายุสุขภาพดี