นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

นัดตรวจรับงานก่อสร้าง

ในวันอังคารที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. จะมีการตรวจรับงานก่อสร้าง งานงวดสุดท้าย งานก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมถนนทับหลังท่อ ถนนพหลโยธิน (ฝั่งปั๊มเอสโซ่) ตั้งแต่บริเวณหน้าปั๊มเอสโซ่ ถึงแยกถนนวังทาน ณ สถานที่ก่อสร้าง  โดย หจก.เอ.อาร์.อลูมินั่ม  เป็นผู้รับจ้าง