นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนิทรรศการภาพถ่ายเก่า

ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนิทรรศการภาพถ่ายเก่าเรื่อง "การเปลี่ยนแปลงสังคมลำปางในรอบ 100 ปี" เนื่องในวาระ 100 ปีรถไฟสายเหนือมาถึงนครลำปาง ในวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559 เวลา 8.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ธนาคารแห่งประเทศไทย สาขาลำปาง(เดิม)