นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

นัดตรวจรับงานก่อสร้าง

วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. จะมีการตรวจรับงานงวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) โครงการปรับปรุงถนนรัษฎา ตั้งแต่ถนนทิพย์ช้าง ถึงถนนจามเทวี ณ สถานที่ก่อสร้าง โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินทวีเคหะกิจ เป็นผู้รับจ้าง