นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกวดราคา

นัดตรวจรับงานก่อสร้าง

วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. จะมีการตรวจรับงานงวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) โครงการปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนบ้านดง ซอยข้างบ้านเลขที่ 68 ถึงถนนบ้านดงพัฒนา ข้างบ้านเลขที่ 6/1 ณ สถานที่ก่อสร้าง โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งไพลิน ก่อสร้าง เป็นผู้รับจ้าง