นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกาศจากเทศบาล

ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครลำปาง

วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ เทศบาลนครลำปาง นายชาตรี สุขารมย์ ปลัดเทศบาลนครลำปาง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครลำปาง ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครลำปาง ได้ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครลำปาง เพื่อคัดเลือกประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครลำปาง โดยที่ประชุมมีมติ ดังนี้

- นายวิเชียร บุตรศรี เป็นประธานคณะกรรมการ

- นางอินทมาศ สมพงษ์ เป็น กรรมการ คนที่ 1

- นายสุวพงษ์ สงวนศักดิ์ เป็น กรรมการ คนที่ 2

ทั้งนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครลำปาง และผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครลำปาง จะต้องเข้าร่วมการอบรม ณ ห้องประชุมจันผา โรงแรมเวียงลคอร ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ต่อไป