นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกาศจากเทศบาล

ขอเชิญสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรี

เทศบาลนครลำปาง รับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ระหว่างวันที่ 8 -12 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ อาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครลำปาง

ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.ect.go.th/ect_th/news_page.php?nid=9585

...เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส...