นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกาศจากเทศบาล

เตือนประชาชนสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากาก N95

สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 จังหวัดลำปาง วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.00 น. ค่าสูงสุด ณ สถานีตรวจวัดตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง วัดค่าฝุ่นได้ 54 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์สีส้ม “เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ”

จึงขอเตือนประชาชนสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากาก N95 ทุกครั้งก่อนออกจากบ้าน และหลีกเลี่ยงกิจกรรมหรือออกกำลังกายกลางแจ้ง หากมีอาการผิดปกติควรพบแพทย์

...ด้วยความปรารถนาดีจาก เทศบาลนครลำปาง...