นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกาศจากเทศบาล

จังหวัดลำปาง ร่วมส่งนักรบชุดขาว ไปปฏิบัติหน้าที่ ณ จังหวัดสมุทรสาคร

บ่ายวันที่ 3  กุมภาพันธ์ 2564 ที่ห้องรับรอง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวอวยพรและให้กำลังใจแก่แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติภารกิจสนับสนุนการค้นหาผู้ป่วยในชุมชน และสถานประกอบการ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ระหว่างวันที่ 8 – 13 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมี นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ โสภณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง นายแพทย์นพรัตน์ วัชรขจรกุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง นายแพทย์จรัล ปันกองงาม รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลลำปาง ร่วมส่งทีมเจ้าหน้าที่ ในการร่วมปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้

จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ ประเทศไทยพบการระบาดกระจายในพื้นที่หลายจังหวัด ข้อมูล ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 พบผู้ป่วยรายใหม่ 836 ราย เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ 819 ราย มาจากต่างประเทศ 17 ราย ในจำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศ พบผู้ป่วยที่จังหวัดสมุทรสาครสูงที่สุด 787 ราย ผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่พบเกิดจากการคัดกรองเชิงรุกในชุมชน เพื่อทราบขนาดปัญหาและสามารถควบคุมโรคให้ได้ในเวลาอันรวดเร็ว

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้แต่งตั้งทีมเฝ้าระวังคัดกรองเชิงรุก เพื่อปฏิบัติภารกิจสนับสนุนการค้นหาผู้ป่วยในชุมชน และสถานประกอบการ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ระหว่างวันที่ 8 – 13 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งทีมประกอบด้วย แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข นักเทคนิคการแพทย์ และพนักงานขับรถ รวมทั้งสิ้น 9 ท่าน โดยได้รับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่จาก โรงพยาบาลลำปาง โรงพยาบาลเกาะคา โรงพยาบาลห้างฉัตร โรงพยาบาลงาว และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้างฉัตร.