นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกาศจากเทศบาล

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครลำปาง

- นายวิเชียร บุตรศรี ประธานคณะกรรมการ

- นางอินทมาศ สมพงษ์ กรรมการการเลือกตั้ง​

- นายสุวพงษ์ สงวนศักดิ์ กรรมการการเลือกตั้ง​

และนายชาตรี​ สุขา​รมย์​​ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครลำปาง