นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกาศจากเทศบาล

แจ้งเปลี่ยนสัญญาณไฟจราจร สี่แยกดอนปาน เริ่มวันที่ 10 ก.พ. 2564

สถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง ศูนย์ดำรงธรรมศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดลําปาง และ เทศบาลนครลำปาง แจ้งเปลี่ยนสัญญาณไฟจราจรสี่แยกดอนปาน จาก 4 จังหวะ (ปล่อยทีละทาง) เป็น 2 จังหวะ (ปล่อยวิ่งสวนกันได้) เริ่มวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. โปรดใช้รถด้วยความระมัดระวัง