นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกาศจากเทศบาล

บรรยากาศวันแรกการรับสมัครนายกเทศมนตรีนครลำปาง และสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง

วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ในช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 7.00 น. นายวิเชียร บุตรศรี ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครลำปาง และนายชาตรี สุขารมย์ ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครลำปาง นำเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและตรวจสอบเอกสารในการรับสมัครนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง มีผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีมาแสดงตัวต่อเจ้าหน้าที่แล้วทั้งหมด 5 ราย ประกอบด้วย

1. นายกิตติภูมิ นามวงค์

2. นายนิมิตร จิวะสันติการ

3. นายอภิชัย สัชฌะไชย

4. นายปุณณสิน มณีนันท์

5. นายณรงค์ พินธิสืบ

ซึ่งในเวลา 8.30 น. ก็จะมีการจับฉลากเพื่อรับหมายเลขผู้สมัคร สำหรับการรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง ขณะนี้มีผู้มาแสดงตนจากกลุ่มของผู้สมัครนายกเทศมนตรีทั้งหมด 5 กลุ่มในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 4 เขตด้วยเช่นกัน

ทั้งนี้เทศบาลนครลำปางได้รักษามาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยอนุญาตให้เฉพาะตัวผู้สมัครที่สามารถเข้าไปในบริเวณการรับสมัครได้เท่านั้น