เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกาศจากเทศบาล

การจับหมายเลขผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครลำปาง

หลังจากเวลา 8.30 น. ของวันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ณ อาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครลำปาง นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เยี่ยมชมบรรยากาศของการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง และนายกเทศมนตรีนครลำปาง วันแรก โดย นายชาตรี สุขารมย์ ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครลำปาง ได้ทำการจับฉลากรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครลำปาง ทั้ง 5 คน ที่เดินทางมาถึงก่อนเวลาเปิดรับสมัคร 8.30 น. ผลการจับสลากหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร ดังนี้

- นายณรงค์ พินธิสืบ กลุ่มความสุขนครลำปาง ได้หมายเลข 1

- นายนิมิตร จิวะสันติการ กลุ่มนครลำปาง ได้หมายเลข 2

- นายอภิชัย สัชฌะไชย กลุ่มลำปางพัฒนา ได้หมายเลข 3

- นายกิตติภูมิ นามวงค์ กลุ่มภูมิลำปาง ได้หมายเลข 4

- นายปุณณสิน มณีนันทน์​ กลุ่มลำปางก้าวหน้า ได้หมายเลข 5

ซึ่งหลังจากนี้หากมีผู้มาสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครลำปาง หมายเลขของผู้สมัครก็จะเรียงในลำดับต่อจากนี้เป็นต้นไป และทางเทศบาลนครลำปาง โดยผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครลำปาง จะได้ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครฯ อย่างเป็นทางการในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ให้ได้รับทราบอีกครั้งต่อไป