นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในการก่อสร้างศาลหลักเมืองหลังใหม่

เทศบาลนครลำปาง เชิญชวนชาวลำปาง และผู้มีจิตเป็นกุศล ร่วมเป็นเจ้าภาพในการก่อสร้างศาลหลักเมืองหลังใหม่ บริจาคเงินสมทบ “กองทุนพัฒนาศาลหลักเมือง”

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง กล่าวว่า เทศบาลนครลำปางได้ดำเนินโครงการก่อสร้างศาลหลักเมืองลำปางหลังใหม่ โดยใช้งบประมาณของเทศบาลนครลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2558 เป็นเงินจำนวน 9 ล้านบาท ในการก่อสร้างโครงสร้างภายนอก โดยได้รื้อถอนและก่อสร้างประมาณปลายเดือนสิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพื่อให้ดำเนินการก่อสร้างศาลหลักเมืองลำปางหลังใหม่เสร็จสมบูรณ์ที่สุด เทศบาลนครลำปาง ตระหนักถึงความสำคัญและประสงค์ให้พี่น้องลำปาง ผู้มีจิตเป็นกุศล ตลอดจน ผู้มีความศรัทธาในศาลหลักเมืองลำปาง ได้มีส่วนร่วมในการก่อสร้างศาลหลักเมืองลำปางใหม่ ในส่วนของการติดตั้งบานประตู งานประดับตกแต่ง งานปิดทองเสาหลักเมือง และ ยอดฉัตรอาคาร และดำเนินการกิจกรรมต่าง ๆ จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวลำปาง และผู้มีจิตเป็นกุศล ร่วมเป็นเจ้าภาพในการก่อสร้างศาลหลักเมืองหลังใหม่ ดังนี้

งานปูนปั้นพญานาคย่อมุมหลังคา
- ปูนปั้นพญานาคย่อมุมหลังคา ชั้นที่ 1 จำนวน 12 ตัว ตัวละ 15,000 บาท
- ปูนปั้นพญานาคย่อมุมหลังคา ชั้นที่ 3 จำนวน 12 ตัว ตัวละ 15,000 บาท
- ปูนปั้นพญานาคย่อมุมหลังคา ชั้นที่ 4 จำนวน 12 ตัว ตัวละ 15,000 บาท

งานแกะสลักประตูและงานลงรักปิดทอง
- งานแกะสลักประตูไม้ด้านนอก ลงสีทอง จำนวน 8 บาน บานละ 150,000 บาท
- งานเขียนสีเทวดาประจำประตู ลงรักปิดทอง จำนวน 8 บาน บานละ 100,000 บาท
- ติดตั้งแผ่นพลาสติกใส จำนวน 16 ชุด ชุดละ 100,000 บาท

งานติดทองคำเปลว เสาหลักเมือง 3 หลัก
- ต้นที่ 1 มูลค่า 150,000 บาท
- ต้นที่ 2 มูลค่า 200,000 บาท
- ต้นที่ 3 มูลค่า 250,000 บาท

หรือการร่วมบริจาคสมทบกองทุนพัฒนาศาลหลักเมืองนครลำปาง ตามกำลังศรัทธา โดยโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาลำปาง ประเภทออมทรัพย์ เลขบัญชี 503 0 66247 2 ชื่อบัญชี " กองทุนพัฒนาศาลหลักเมืองนครลำปาง" ขอความกรุณาส่งแฟกซ์ใบโอน 0 5423 7261 หรือ E-mail :nakhonlampang.fn@gmail.com โปรดระบุชื่อ-ชื่อสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจน เพื่อจักได้ตอบรับและจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ท่านต่อไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลนครลำปาง 0 5423 7237 และหรือ ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง โทรศัพท์มือถือ 08 9755 9796 ประธานคณะกรรมการฯ นางชนูสี อินดาวงค์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลำปาง โทรศัพท์มือถือ 08 1595 8019 เลขานุการกองทุนฯ และนายประพัฒน์ศร รุ่งเรือง อดีตประธานชมรมผู้สื่อข่าวนครลำปาง โทรศัพท์มือถือ 08 9755 5548 เลขานุการกองทุน

เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในการก่อสร้างศาลหลักเมืองหลังใหม่