นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกาศจากเทศบาล

นัดตรวจรับงานก่อสร้าง

วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. จะมีการตรวจรับงานงวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมทางเท้า และขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนป่าขาม (หลังวิทยาลัยพยาบาล) ตั้งแต่ถนนป่าขาม ถึงถนนสนามบิน ณ สถานที่ก่อสร้าง โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรลำปางก่อสร้าง เป็นผู้รับจ้าง