นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกาศจากเทศบาล

นัดตรวจรับงานก่อสร้าง

วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. จะมีการตรวจรับงานงวดที่ 1 (งานงวดเดียว) โครงการปรับปรุงถนนตัดใหม่ ตั้งแต่ถนนเรือนแพ ถึงถนนทางหลวงชนบทหมายเลข 1019  ณ สถานที่ก่อสร้าง โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนึ่งเจริญกิจลำปาง เป็นผู้รับจ้าง