นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกาศจากเทศบาล

ขอเชิญร่วมงานบวงสรวงเจ้าพระยาสุลวลือไชยสงคราม (พ่อเจ้าทิพย์ช้าง) และพิธีสดุดีวีรชนคนกล้าเขลางค์นคร ประจำปี 2564

เทศบาลนครลำปาง กำหนดจัดงานบวงสรวงเจ้าพระยาสุลวลือไชยสงคราม (พ่อเจ้าทิพย์ช้าง) ประจำปี 2564 ในวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป ณ อนุสาวรีย์เจ้าพระยาสุลวลือไชยสงคราม ถนนไฮเวย์ ลำปาง – งาว กิจกรรมประกอบด้วย พิธีสงฆ์ พิธีวางพวงมาลา และพิธีบวงสรวง พร้อมนี้ได้จัดพิธีสดุดีวีรชนคนกล้าเขลางค์นคร เพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสดุดี รำลึกพระเกียรติคุณในฐานะเจ้าผู้ครองลำปาง ผู้สร้างวีรกรรมที่กล้าหาญ กู้บ้านสร้างเมืองให้ปกติสุขร่มเย็น เจริญรุ่งเรืองสืบมาชั่วลูกหลาน ตลอดจนร่วมกันอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้ดำรงสืบไป